0
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

کوید 19 و دیابت

مبتلایان به دیابت در روزهای کرونایی به چه نکاتی باید توجه کنند ؟

/%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

مبتلایان به دیابت بیشتر دچار عفونت‌های مختلف از جمله عفونت‌های تنفسی مانند کرونا می‌شوند و امکان شدید بودن عفونت در آنها بیشتر است .