0
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

سرطان

سرطان

/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86

سرطان بیماری است که در آن برخی از سلول های بدن به طور غیرقابل کنترلی رشد می کنند و به سایر قسمت های بدن سرایت می کنند.


سرطان سینه

/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87

سرطان سینه بیماری است که در آن سلول های سینه خارج از کنترل رشد می کنند و نوع سرطان بستگی به این دارد که کدام سلول ها سرطانی می شوند .