سرطان

سرطان بیماری است که در آن برخی از سلول های بدن به طور غیرقابل کنترلی رشد می کنند و به سایر قسمت های بدن سرایت می کنند. سرطان تقریباً در هر جایی از بدن انسان ، می تواند شروع شود. به طور معمول، سلول‌های انسانی رشد و تکثیر می‌شوند (از طریق فرآیندی به نام تقسیم سلولی ) تا سلول‌های جدید را در صورت نیاز بدن تشکیل دهند. هنگامی که سلول ها پیر می شوند یا آسیب می بینند، می میرند و سلول های جدید جای آنها را می گیرند.گاهی اوقات این فرآیند منظم از بین می‌رود و سلول‌های غیرطبیعی یا آسیب‌دیده رشد و تکثیر می‌شوند در حالی که نباید رشد کنند. این سلول ها ممکن است تومورهایی را تشکیل دهند که توده های بافتی هستند. تومورها می توانند سرطانی (بد خیم) یا غیر سرطانی ( خوش خیم ) باشند.

تومور های  بدخیم

تومورهای بدخیم به بافت‌های مجاور گسترش می‌یابند یا به بافت‌های مجاور حمله می‌کنند و می‌توانند به مکان‌های دوردست بدن سفر کنند تا تومورهای جدید تشکیل دهند (فرآیندی به نام متاستاز ). تومورهای سرطانی ممکن است تومورهای بدخیم نیز نامیده شوند. بسیاری از سرطان‌ها تومورهای جامد را تشکیل می‌دهند، اما سرطان‌های خون، مانند لوسمی‌ها ، عموماً چنین نیستند.

تومور های خوش خیم

تومورهای خوش خیم به بافت های مجاور گسترش نمی یابند یا به آنها حمله نمی کنند. هنگامی که برداشته می شود، تومورهای خوش خیم معمولاً دوباره رشد نمی کنند، در حالی که تومورهای بد خیم گاهی اوقات رشد می کنند. با این حال، تومورهای خوش خیم گاهی اوقات می توانند بسیار بزرگ باشند. برخی از آنها می توانند علائم جدی ایجاد کنند یا تهدید کننده زندگی باشند، مانند تومورهای خوش خیم در مغز.

انواع سرطان

بیش از 100 نوع وجود دارد. انواع آن معمولاً برای اندام ها یا بافت هایی که تومورها در آنجا شکل می گیرند نام گذاری می شوند. به عنوان مثال، سرطان سینه از سینه شروع می شود و سرطان مغز از مغز شروع می شود. سرطان ها همچنین ممکن است با نوع سلولی که آنها را تشکیل داده اند توصیف شوند، مانند یک سلول اپیتلیال یا یک سلول سنگفرشی .

10 عامل اصلی سرطان
  • سیگار کشیدن
  • مواد شیمیایی شامل : آرسنیک، آزبست، بنزن، بریلیم، کادمیوم، کروم، اکسید اتیلن، نیکل، پلوتونیوم
  • چاقی
  • مصرف الکل
  • مصرف زیاد چربی
  • عدم ورزش بدنی
  • عفونت ویروسی
  • برخی عفونت باکتریایی
  • تشعشعات غیر یونیزان
  • تشعشعات یونیزه