علل ایجاد کمردرد و راهکار درمان

حدود ۸۰ درصد جمعيت جهان در طول زندگی خود به نحوی از کمردرد رنج می برند . پس از سر درد،‌ درد ناحيه کمر شايع ترين ناراحتی در جوامع کنونی است . امروزه تکامل وسايل زندگی، کاهش تحرک و افزايش وزن بدن عوارضی را در پی داشته که نتيجه آن آسيب پذيری مهره های کمر و علل ایجاد کمردرد است .کمردرد علاوه بر ايجاد ناراحتی هاي فردی سبب کاهش ظرفيت کاری،‌ اتلاف وقت، غيبت از کار، افزايش هزينه هاي بهداشتی - درمانی و زيان های اقتصادی ناشی از پرداخت دستمزه به افراد مصدوم می شود.اگر چه علت بروز کمردردهای گوناگون به طور کامل شناخته نشده است اما اکثر متخصصان پزشکی بر اين باور هستند که ماهيت ۷۰ درصد کمردرد ناشی از عدم تحرک است و از شرايط نامناسب کار، وضعيت نادرست بدن و عوامل محيطی ناشی می شود.  

راه های ساده پیشگیری از کمردرد

بدن انسان مانند دستگاهی استثنایی عمل می کند که بر اساس میزان فشارها و وظایفی که به آن وارد و تحمیل می کنیم، خود را هماهنگ می کند.از جمله این فشارها می توان به راه رفتن و نشستن نامناسب، حرکات و فعالیت های غیرعادی یا بی تحرکی اشاره کرد که می توانند موجب بروز درد در بدن و ناتوانی جسمی شوند.

  • پژوهشگران اولین راه مقابله با کمردرد را اصلاح طرز راه رفتن و نشستن می دانند.
  • دانستن روش صحیح بلند کردن اشیا و حمل انها
  • راه رفتن در مسیرهای مسطح تا جای ممکن به جای سراشیبی و سربالایی
  • تقویت عضلات کمر با تمرینات جسمی که انجام دادن حرکات کششی در ناحیه کمر و همچنین شانه ها و پاها توصیه می شود.
  • راه رفتن و انجام دادن حرکات تمرینی سبک در آب نیز در بهبود کمردرد موثرند.
  • کارشناسان توصیه می کنند هر فردی بعد از 15 تا 30 دقیقه نشستن از جایش بلند شود و حرکت کند.
  • پژوهشگران ترک سیگار و تلاش برای کاهش وزن اضافی را نیز از راههای درمان کمردرد می دانند.