آشنایی بیشتر با ساختار و عملکرد قلب

ساختار و عملکرد قلب به گونه ای است که باعث شگفتی هر فردی می شود . قلب یک عضو عضله­ ای به اندازه مشت فرد است که در ناحیه­ ی وسط سینه و متمایل به چپ قرار دارد و مانند یک پمپ عمل می کند. این عضو به دو قسمت راست و چپ تقسیم شده است. دو قسمت شدن قلب، از ترکیب شدن خون غنی از اکسیژن با خون کم اکسیژن جلوگیری می کند. خون کم اکسیژن پس از گردش در سراسر بدن به قلبتان باز می گردد. قسمت راست قلب، شامل دهلیز و بطن راست می شود. که خون را جمع آوری کرده و به درون شریان های ریوی به سمت ریه ها پمپ می کند. ریه ها خون را به وسیله مقدار جدیدی از اکسیژن، تازه می کنند. همچنین ریه ها دی اکسید کربن را به عنوان یک ماده تولیدی زاید، به بیرون بازدم می کنند. سپس خون غنی از اکسیژن به قسمت چپ که شامل دهلیز و بطن چپ می باشد، وارد می شود. قسمت چپ قلب، خون را به درون سرخرگ آئورت پمپاژ می کند. تا بافت های سراسر بدن را با اکسیژن و مواد غذایی حمایت کند. خونرسانی به عضله قلب توسط رگ هایی موسوم به «سرخرگ های کرونر» صورت می گیرد. رسیدن خون به قلب و میزان فعالیت عضله آن تا حدی مشابه وضعیت عرضه و تقاضا است؛ هرچه قلب فعالیت بیشتری داشته باشد (مثلاٌ هنگام فعالت‏های سنگین بدنی یا اضطراب و تنش)، به خون بیشتری احتیاج خواهد داشت. سرخرگ‏های کرونر باید بتوانند این افزایش نیاز را تأمین کنند و گرنه سلولهای عضله قلب با مشکل روبرو خواهند شد.

دریچه های قلب

چهار دریچه موجود در قلب به وسیله یکطرفه باز شدن، سبب حفظ حرکت خون در مسیر درست می شوند. جهت داشتن عملکرد مناسب، دریچه باید شکل مناسبی داشته باشد. این دریچه باید به طور کامل باز شده و محکم بسته شود تا هیچگونه نشتی رخ ندهد. چهار دریچه عبارتند از:

  • سه لتی
  • میترال
  • ریوی
  • آئورتی
  • ضربان های قلب

قلبی که دارای ضربان است در یک چرخه مداوم منقبض شده و به حالت استراحت در می آید. در حین انقباض (سیستول)، بطن ها منقبض شده و خون را به سمت ریه ها و بدن می فرستند. در حین استراحت (دیاستول)، بطن ها از خونی که از حفرات بالایی قلب (دهلیز های چپ و راست) سرازیر می شوند، پر می گردند.

سیستم الکتریکی

سیستم عصبی قلب، آن را در حال تپش نگه می دارد. همچنین تبادل مداوم خون غنی از اکسیژن و خون کم اکسیژن را کنترل می کند. این تبادل فرد را زنده نگه می دارد. پالس های الکتریکی با شدت بالا در دهلیز راست شروع می شود. این پالس ها از طریق مسیر های اختصاصی به بطن ها رسیده تا پیام تپیدن را به قلب برسانند. سیستم هدایتی قلب باعث می شود که این عضو با نظمی عادی و هماهنگ تپش داشته باشد. که این وضعیت خون را در گردش نگه می دارد. ادامه مطلب ... منبع : kmtmed.com