ممکن است شما هم با درد، سوزش و بی حسی در ساق پا و یا قسمت ران پا مواجه شده باشید که این موارد می تواند دلایل زیادی داشته باشد.

یکی از شایع ترین علت های این دردها می تواند به دلیل تنگی کانال نخاع کمر باشد که این تنگی کانال باعث گیرافتادن شاخه های عصب سیاتیک داخل کانال نخاعی می شود و باعث احساس درد، سوزش و بی حسی در یک یا دو پا می شود.


از عوامل دیگری که می تواند باعث احساس سوزش، درد و بی حسی در پاها و یا ران ها شود، بیماری نوروپاتی می باشد.

بیماری نوروپاتی در نتیجه آسیب به اعصاب خارج مغز و نخاع (اعصاب محیطی) ایجاد می‌شود و  اغلب باعث ضعف، بی‌حسی و درد در دست ها و پاها می‌شود. همچنین می‌تواند  مناطق دیگر بدن شما را تحت تأثیر قرار دهد. سیستم عصبی محیطی شما اطلاعات  را از مغز و نخاع (سیستم عصبی مرکزی) به بقیه بدن ارسال می‌کند.


علاوه بر دو مورد قبلی که بیان شد، بیماری هایی مثل دیابت نیز می توانند با تاثیری که بر روی عصب ها می گذارند باعث آسیب شوند و سوزش دست و پا ایجاد کنند.


هنگامی که فردی با این دردها و سوزش ها مواجه می شود، شاید پزشک با گرفتن یک نوار عصب بتواند دلیل این دردها و سوزش ها را بررسی و تشخیص دهد.