تمرینات چشمی برای درمان تنبلی چشم

تمرینات تنبلی چشم

  • نقاشی کردن برای درمان تنبلی چشم کودک برای نقاشی ‌کردن از مداد قرمز استفاده و یا در صفحه‌های شطرنجی نقاشی کند. و دقت کند که رنگ‌ها از اطراف خانه‌های شطرنجی بیرون نزند. این کار تأثیر بیشتری در بهبود دید و درمان تنبلی چشم می‌گذارد. نقاشی با آبرنگ نیز بسیار مؤثر است. ضمناً، بهتر است که کودک یک‌بار با چشم تنبل و یک‌بار با چشم سالم (بستن چشم مقابل) نقاشی کند. سپس نقاشی‌ها را با یکدیگر مقایسه و سعی کند که با چشم تنبل همانند چشم سالم کار کند.

 

  • بازی خط و نقطه و بالا بردن توانایی چشم اگر بیمار به نقاشی کردن علاقه ندارد، بهتر است به وی تمرینات خط و نقطه بدهیم. با وصل ‌کردن نقطه‌ها به یکدیگر با چشم تنبل، توانایی آن چشم بیشتر می‌شود. بهتر است این کار با مداد قرمز انجام شود.

 

  • استفاده از بازی‌های کامپیوتری در درمان تنبلی چشم در این روش، بهتر است کودک، امتیازهایی کسب شده با چشم سالم و چشم تنبل را با یکدیگر مقایسه کند. و بتواند با انجام تمرین‌های زیاد، امتیازهای دو چشم را برابر کند.

 

  • پرتاب توپ به سوی هدف راهی دیگر برای درمان تنبلی چشم پرتاب هدفمند نیز تمرین مؤثری است. برای این تمرین چند شی توخالی، مثل جعبه، تابه، قابلمه و کاسه را روی زمین، بر روی یک خط و با فاصله چند سانتی‌متر از یکدیگر قرار دهید. سپس از کودک بخواهید درون آنها توپ بیندازد. برای این کار می‌توان از توپ پینگ‌پنگ یا هر توپ کوچک و بی‌خطر دیگری استفاده کرد. لازم به توضیح است که استفاده از انواع توپ‌های قرمزرنگ می‌تواند در کوتاه‌کردن دوره درمان مؤثر واقع شود.

 

  • کتاب خواندن و مقابله با تنبلی چشم با کودکتان کتاب بخوانید و اگر نمی‌تواند کتاب بخواند، کتاب‌های بدون کلمه را با هم ورق بزنید، آنها را به کودک نشان دهید و دقت او را به اَشکال جلب کنید. فعالیت‌های که ذکر شد، ضمن تحریک بینایی کودک باعث می‌شود که زمان‌های بستن چشم برای کودک راحت‌تر بگذرد.

ادامه مطلب ... منبع : kmtmed.com