نمایش 1–12 از 38 نتیجه

نمایش 9 24 36

پک ارتوپدی / هیپ مدل HIP02

تماس بگیرید
اقلام همراه : - شان چسبدار – سر - شان پرفوره تقویت شده - شان ساده - شان چسبدار - کیسه ابزار - Op - Tape - شان جورابی - شان چسبدار تقویت شده – پا - حوله جراح - کاور میز مایو - کاغذ اندیکاتور - شان ترالی

پک ارتوپدی/آرتروسکوپی مدل ART03

تماس بگیرید
اقلام همراه : - Op- Tape - شان پرفوره - شان جورابی - حوله جراح - کاغذ اندیکاتور - شان ترالی - شان بقچه

پک ارتوپدی/ارتوپدی مدل ORT07-01

تماس بگیرید
اقلام همراه : - Op- Tape - کیسه ابزار - شان پرفوره U - شان چسبدار - گان جراح - حوله جراح - کاغذ اندیکاتور - شان ترالی

پک ارتوپدی/ارتوپدی مدل ORT09

تماس بگیرید
اقلام همراه : - Op- Tape - شان پرفوره تقویت شده - شان چسبدار - گان جراح تقویت شده - حوله جراح - کاغذ اندیکاتور - شان ترالی - شان بقچه

پک ارتوپدی/اندام تحتانی مدل LOW01-02

تماس بگیرید
اقلام همراه : - Op- Tape - کیسه ابزار - شان پرفوره تقویت شده - شان جورابی - گان جراح - حوله جراح - کاغذ اندیکاتور - شان ترالی - شان بقچه

پک ارتوپدی/توتال نی مدل ORT-KNEE02

تماس بگیرید
اقلام همراه : - Op- Tape - شان پرفوره - شان چسبدار - شان ساده - گان جراح - حوله جراح - کاغذ اندیکاتور - شان ترالی

پک ارتوپدی/شانه مدل ORT-SHO01

تماس بگیرید
اقلام همراه : - Op- Tape - کیسه ابزار - شان پرفوره - شان چسبدار - شان ساده - کاور میز مایو - گان جراح - حوله جراح - کاغذ اندیکاتور - شان ترالی

پک ارتوپدی/هیپ مدل HIP04-01

تماس بگیرید
اقلام همراه : - Op- Tape - شان پرفوره تقویت شده - شان جورابی - شان چسبدار - کاورمیزمایو - گان جراح تقویت شده - حوله جراح - کاغذ اندیکاتور - شان ترالی - شان بقچه

پک اورولوژی/PCNL مدل PCNL02

تماس بگیرید
اقلام همراه : - شان پرفوره - شان چسبدار - کاور فلورسکوپی - گان جراح - کاغذ اندیکاتور - شان بقچه

پک اورولوژی/سیستوسکوپی مدل CY01

تماس بگیرید
اقلام همراه : - شان پرفوره - شان ساده - شان چسبدار - شان جورابی - گان جراح - حوله جراح - کاغذ اندیکاتور - شان ترالی - شان بقچه

پک اورولوژی/لاپاراتومی مدل LAP01

تماس بگیرید
اقلام همراه : - Op- Tape - کیسه ابزار - شان پرفوره - شان چسبدار – سر - شان چسبدار – پا - شان چسبدار - گان جراح - حوله جراح - کاغذ اندیکاتور - شان ترالی - شان بقچه

پک اورولوژی/لاپاراسکوپی مدل LA01

تماس بگیرید
اقلام همراه : - شان پرفوره - شان ساده - کاغذ اندیکاتور - شان ترالی - شان بقچه