0
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

سلامت مردان

کووید 19 و سلامت روان مردان

/%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-19-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86

گسترش کووید 19 به دلیل سرعت انتقال آن باعث ایجاد یک وضعیت اورژانسی در بهداشت جهانی طی کمتر از چند ماه در سراسر کشورهای جهان شد .