0
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

روز پرستار

پرستاران ، روزتان مبارک

/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9

پرستاران یکی از اعضای بسیار مهم در کادر و تیم پزشکی و مراقبتی و بهداشتی می باشند و نقش های بسیاری از جمله نقش های مراقبتی ، درمانی و … دارند