0
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

بیماری های نادر

بیماری های نادر

/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1

در تعریف ساده به بیماری هایی که فراوانی یا شیوع کمی در جمعیت ها دارند بیماری های نادر می گویند و بین یک تا هشت نفر در هر 10 هزار نفر میباشد